İnsan için

tasarlıyoruz…

 

“İnsanın varoluşundan bu yana, her anda ve

her alanda barınma en temel gereksinimlerden biri olmuştur.

Bu nedenle mimarlık tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.”

Aktürk bakış açısına göre mimari; disiplinler arası bir kesişim kümesidir. İstek ve olanakların çizgilerle ifade bulmasıyla başlayan bu yolculuk, farklı dinamiklerin ideal dengesiyle boyut kazanır ve insanı güvenle çevreleyen, yasam kalitesini artıran bir dekor yaratması ile amacına ulaşır.

Bir yapının tasarımı daima insan ekseninde olmalıdır. Bu doğrultuda,

proje geliştirme süreci her zaman bireyi mekânın parçası kılmaya,

dolayısıyla mekânı bireyin kendisini tüm doğallığı ve olağanlığıyla ortaya

koyabildiği bir sahneye dönüştürmeye odaklanmalıdır. Tasarlanan yapı

İnsanla birlikte yasamalı, soluk almalı, izole ve ikonik bir kalite sunmaktan

Öte, üzerine giydiğinde en sevdiği ve en rahat hareket ettiği kıyafeti kadar

kullanıcısına özel, temas edilebilir, iletişim kurulabilir ve hissedilir olmalıdır.

Proje uygulama aşaması da, bir saatin iç mekanizmasındaki isleyiş kadar

kusursuz bir organizasyon yapısına sahip olmalıdır.

Aktürk projeksiyonuna göre, bir inşaat projesi; kullanıcı ihtiyaçlarını doğru tespit edip tasarımını hedef duyguyu yaratabilecek ‘ezber bozan’ bir strateji üzerine oturtabildiği, bulunduğu fiziksel çevreye inovatif ve sürdürülebilir tasarım ilkeleriyle maksimum uyum sağlayabildiği, varolan olanakları doğru parametreler ile en yüksek performansta kullanabildiği ve teknik altyapıyı zamanın sınırlarını zorlayan kalıcı mühendislik çözümleri ile gerçekleştirebildiği taktirde, gerçek anlamda bir başarıdan söz edilebilir.

Aktürk’ün ortaya koyduğu tüm projelerde, kendisini kolektif bir bilinçle insana mutlak bir katkıda bulunmaya ve sosyal çevresi ile aralarında tutkal görevini üstlenecek, doğru duygusal bağı kurabilecek, estetik, fonksiyonel ve uzun ömürlü yapılar inşa etmeye adamıştır. Dolayısıyla uzun yıllara dayalı Aktürk marka başarısının ardında, gelişmiş bir geniş görüşlülük ve ileri bir disiplin ile ortaya koyulan, yaratımcı ve teknik açıdan yüksek randımanlı yapıların referans oluşturduğu, ulusal ve uluslararası arenada kazanılmış haklı güvence yatmaktadır.

Aktürk, ‘insan’ için çıktığı bu yolculukta, yine ‘insan’ için yol almaya

ve her zaman denenmemişi denemeye devam ederek ‘zamansız’

mekanlar yaratmaya kararlıdır.