Hedefler

  • Bulunduğu köklerden beslenen ve mimari hafızada iz bırakan projelere imza atmak
  • Şirketin tüm kademelerinde toplam kalite bilincini yaymak ve uygulamak
  • İnsan kaynaklarına yatırım yaparak, kurum kültürünü geliştirmek
  • Uluslararası projelere imza atarak, global marka anlayışını yerleştirmek
  • Planlı ve sürdürülebilir kentleşmeye hizmet eden yapılar inşa etmek
  • Riski en aza indiren ve karlılığı yükselten bir mimari performans sergilemek
  • Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vererek, toplumsal değer yaratmak
  • Uzun yıllara dayalı deneyim zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmak

hedefler