ANKARA | 1994
İşveren: T.C. Bayındırlık Bakanlığı
İlk olarak 1936 yılında hizmete açılan Camlı Köşk 1951-1954 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı devlet başkanlarına ikametgâh olarak tahsis edilmiştir. Yıllar içerisinde farklı pek çok işlevi yerine getiren yapı, 1994 yılında
Aktürk Yapı tarafından restore edilerek, yeniden TC. Cumhurbaşkanlığı Yabancı Devlet Başkanları Konukevi statüsünü kazanmıştır. Tarihi misyonuna ve aslına  sadık kalınarak yeni bölümler eklenen bina, teknolojinin en son olanakları ile
donatılan özgün mimari dili ve konfor odaklı mekânsal kalitesi ile restorasyon açısından örnek niteliğinde bir projedir.
CBT